top of page

Bæredygtige indkøb

Bæredygtige indkøb tilbyder et strategisk værktøj til at fremme en bæredygtig omstilling. Ved at bruge sin indkøbsmuskel til at efterspørge produkter og services, der er produceret ansvarligt og har et mindre miljø- og klimaaftryk, kan man som indkøber bidrage til at fremme et bæredygtigt marked. Ligesom bæredygtige indkøb kan anvendes til at realisere bæredygtighedsmål om alt fra reduceret klimaaftryk til social ansvarlighed.

 

Hvad kan vi? 

NORION har gennem årtier rådgivet i offentlige grønne indkøb i både ind- og udland og har derved oparbejdet en værktøjskasse til grønne indkøb, der b.la. indeholder:

 • En procesmodel: Det ”bæredygtige” skal indarbejdes i indkøbsprocessen og særligt medtænkes i planlægningen, markeds- og brugerdialogen. NORION kan hjælpe med denne proces og har bistået flere organisationer i at udføre både markeds- og brugerdialog. NORION har bidraget til at afklare, hvilke socioøkonomiske – og miljøpræstationer markedet kan leve op til, såvel som brugernes behov og om brugerne er parate til at ændre adfærd, hvis f.eks. affaldssortering er en forudsætning for at opnå et reduceret ressourceaftryk.
   

 • Udvikling af bæredygtige kriterier: NORION har stor viden om bæredygtighed såvel som indkøbsprocessen og kan udarbejde mulige bæredygtige kriterier til et givent udbud.
   

 • En forankringsmodel: For at bæredygtige indkøb kan forankres i en organisation kræver det, at organisering, ledelse, kompetencer, kultur og redskaber går hånd i hånd. NORION har erfaring med at forankre bæredygtige indkøb i organisationer og kan afholde kurser og workshops om forankring af offentlige grønne indkøb.
   

 • Indkøbsstrategier – og politikker: NORION har fingeren på pulsen med, hvad der rør sig på indenfor bæredygtighed, og dermed hvad der er aktuelt at medtage i indkøbsstrategier- og/eller politikker herunder b.la. Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling og cirkulær økonomi. Ligesom NORION har ekspertise i at afholde inddragende og motiverende workshops med sigte på at indsamle input og engagere medarbejdere og interessenter.

Læs mere her om hvordan NORION kan hjælpe netop din virksomhed. 

Open Workspace
Residential Garden

Hvad har vi lavet?

NORION har mere end 20års erfaring med at understøtte offentlige grønne indkøb:

 • NORION har over en fireårig periode (2013-2017) betjent det danske Sekretariat for Grønne Indkøb på vegne af Miljøstyrelsen. Som sekretariat, betjente NORION både Forum for Bæredygtige Indkøb, der er at national netværk for professionelle indkøb, samt Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI), der er partnerskab for offentlige organisation. NORION var således primus motor for at indsamle og dele viden, facilitere netværk og udvikle grønne indkøbskriterier.
   

 • NORION står i 2019-2020 i spidsen for Rejsehold for Grønne Indkøb, der rådgiver 14 offentlige organisationer i grønne og cirkulære indkøb med forløb omhandlede både forankring, indkøbsstrategier- og politik, cirkulære indkøb, markeds- og brugerdialog, udvikling af grønne kriterier, vejledninger og værktøj.
   

 • NORION har bistået regeringerne i både Thailand og Indonesien med at udvikle bæredygtige indkøbsstrategier samt at tage de første skridt hen imod at implementere disse via. videns- og kapacitetsopbygning.
   

 • NORION har været med til at udvikle viden om grønne indkøb igennem undersøgelser af, hvordan de nordiske kommuner kan understøtte en cirkulær omstilling gennem indkøb, og hvordan de nordiske regeringer kan implementere grønne krav i deres rammekontrakter.

"DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor."


Janine Dortmundt, Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

"Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med."


Thomas Trads Hansen, Direktør, Aluproff

"HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde."


Mikal Holt Jensen, Miljøchef, HORESTA

"Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre [...]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces."


Martin Lorck, Direktør, Relianz Facility Management

"NORION har været en vigtig sparringspartner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren."


Selina Juul, Stifter og Bestyrelsesformand af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad

"Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!"


Peter Blach, projektchef i Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Samarbejdspartnere og kunder

bottom of page